Verduurzaming Geldropseweg te Eindhoven

geldropseweg werkzaamheden
eindhoven herinrichting den ouden

De Geldropseweg in Eindhoven krijgt een duurzame metamorfose. De ondergrondse infrastructuur wordt opnieuw ingericht met nieuwe rioleringen en waterleidingen. Een grondwatersanering wordt hierbij uitgevoerd. Daarnaast zorgt nieuwe bestrating ervoor dat de weg beter begaanbaar is voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Ten slotte wordt de straat voorzien van bomen en diverse groenvoorzieningen, zodat het verkoeling kan geven in tijden van hitte en het een waterbuffer vormt bij hevige neerslag. De hierbovengenoemde aanpassingen dragen bij aan een veilige en schone straat in het centrum van Eindhoven, waar het plezierig wonen, werken en winkelen is. Het betreft tevens een pilotproject waarin Den Ouden integraal samenwerkt met synfra-aannemer Hurkmans die de benodigde aanpassingen aan kabels en leidingen meeneemt in het project. Tevens werken verschillende divisies van de Den Ouden Groep samen in dit project: Bodac verzorgt het explosievenonderzoek en maken we gebruik van onze eigen bodemverbeteraars. Alle werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken en duren tot eind 2021.