Reconstructie 'Vogelbuurt West' - Alphen aan den Rijn

plan
plan

Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den Rijn
Uitvoeringsperiode: 2019

De reconstructie van de Vogelbuurt West wordt in 2019 gerealiseerd. De wijk wordt voorzien van een nieuwe riolering, bestrating en beplanting.

De bewoners van de Vogelbuurt West zijn tijdens de voorbereidingen intensief betrokken om hun ideeën voor de toekomstige inrichting op van de wijk aan te reiken. Op basis daarvan zijn we met Jens Civiele Tendermanagers en Civiele techniek en Croonenburo5 aan de slag gegaan met een ontwerp.

Een belangrijk aspect van dit werk is de bereikbaarheid van de buurt. Daarbij spelen de nevenwerkzaamheden van het in nabijgelegen winkelcentrum De Aarhof een belangrijke rol.

Onze partner T&G Terrein en Groenvoorziening neemt voor dit project alle groenwerkzaamheden voor haar rekening. In het kader van burgerparticipatie zullen de bewoners in de toekomst bij het onderhoud van het groen betrokken worden.

De werkzaamheden duren tot eind 2019.

Klik hier voor de facebookpagina.