Rioolvervanging onderlangs dijken - Lage Zwaluwe

Op 20 juli hebben wij de definitieve opdracht mogen ontvangen van de gemeente Drimmelen voor de rioolvervangingen onderlangs dijken te Lage Zwaluwe. Na een, volgens ons verdiende, bouwvak vakantie zijn we gestart met de voorbereidingen. U heeft collega’s of medewerkers van onze onderaannemers al kunnen treffen in het dorp.

Project

De kern Lage Zwaluwe ligt in het noordwestelijke deel van de gemeente Drimmelen. Een deel van deze kern ligt als lintbebouwing aan een dijk. Dit betreft onder andere de Nieuwlandsedijk, de Kerkstraat, de Dorpsstraat, de Loonsedijk, de Gaete en de Molendijk. In de (noordelijke en deels zuidelijke) teen van de voornoemde dijken, ligt een vrijverval riool met een diameter van 300 mm tot 500 mm dat onderdeel uitmaakt van het gemeentelijke afvalwatersysteem. De inzameling en het transport van afvalwater loopt via dit riool als onderdeel van het totale afvalwatersysteem in deze kern, omdat dit geborgd dient te blijven is de gemeente Drimmelen voornemens deze leiding te (laten) vervangen en/of te renoveren. 

Werkzaamheden

Om de afvoer van de riolering in de toekomst te kunnen waarborgen dient deze op een aantal locaties vervangen te worden, te weten:

  • Parallel aan de Amerweg;
  • Onderlangs de dijk van de Kerkstraat;
  • In de Brugdam, bij de aansluiting op de Kerkstraat;
  • Onderlangs de dijk van de Dorpsstraat;
  • Onderlangs de dijk van de Loonsedijk;
  • In de Plasstraat
  • Onderlangs de dijk van Gaete, Molendijk en Horenhilsedijk

Klik hier voor het tracé van de huidige rioolleiding.

Planning

Op dit moment zijn we diverse inventarisaties en onderzoeken aan het uitvoeren ter plaatse van het tracé om een goed ontwerp te kunnen maken. Tevens zijn de eigenaren van de percelen waar het riool passeert reeds benaderd voor de vestiging van zakelijk recht en tijdelijk gebruik van de gronden.

De periode van nu tot het voorjaar 2018 hebben we nodig voor ontwerp en het regelen van vergunningen. Het riool zal daarna fysiek vervangen worden van het voorjaar tot en met het najaar van 2018. Daarover ontvangt u te zijner tijd uiteraard nog nader bericht

Communicatie

Tijdens de uitvoering van de fysieke werkzaamheden zal er maandelijks een digitale nieuwsbrief verstrekt worden. Tot het zover is zal de nieuwsbrief met lagere frequentie verschijnen.

Ook zal er voor aanvang van de uitvoering nog een informatieavond georganiseerd worden voor direct betrokkenen, waarvoor nog een uitnodiging verstuurd zal worden.