Rioolvervanging onderlangs dijken - Lage Zwaluwe

utrecht lage zwaluwe
luchtfoto
logo gemeente drimmelen

Op maandag 26 maart 2018 zijn de werkzaamheden voor het project ‘Rioolvervanging onderlangs dijken in Lage Zwaluwe’ gestart. Wethouder Jan-Willem Stoop heeft de officiële starthandeling verricht. In dit project, dat tot ongeveer het einde van dit jaar zal duren, wordt 3,7 km aan riolering vervangen in Lage Zwaluwe. Het gaat daarmee om een van de grootste infrastructurele projecten in de gemeente van de afgelopen tijd.

Projectinformatie

De kern Lage Zwaluwe ligt in het noordwestelijke deel van de gemeente Drimmelen. Een deel van deze kern ligt als lintbebouwing aan een dijk. Dit betreft onder andere de Nieuwlandsedijk, de Kerkstraat, de Dorpsstraat, de Loonsedijk, de Gaete en de Molendijk. In de (noordelijke en deels zuidelijke) teen van de voornoemde dijken, ligt een vrijverval riool met een diameter van 300 mm tot 500 mm dat onderdeel uitmaakt van het gemeentelijke afvalwatersysteem. De inzameling en het transport van afvalwater loopt via dit riool als onderdeel van het totale afvalwatersysteem in deze kern, omdat dit geborgd dient te blijven is de gemeente Drimmelen voornemens deze leiding te (laten) vervangen en/of te renoveren. 

Werkzaamheden

Om de afvoer van de riolering in de toekomst te kunnen waarborgen dient deze op een aantal locaties vervangen te worden, te weten:

 • Parallel aan de Amerweg;
 • Onderlangs de dijk van de Kerkstraat
 • In de Brugdam, bij de aansluiting op de Kerkstraat
 • Onderlangs de dijk van de Dorpsstraat
 • Onderlangs de dijk van de Loonsedijk
 • In de Plasstraat
 • Onderlangs de dijk van Gaete, Molendijk en Horenhilsedijk

Klik hier voor het tracé van de huidige rioolleiding.

Wat gaan wij doen?

De realisatie van Fase 1 (Amerweg – Brugdam) bestond uit de volgende werkzaamheden:
 • Inrichten werkterrein met o.a. rijplaten en afrastering;
 • Kappen twee stuks bomen t.h.v. Vijverstraat achter Kerkstraat 41 (deze staan op het riool);
 • Aanbrengen gesloten frontboring ø700mm;
 • Aanbrengen hoofdriool en diverse putten;
 • Aanbrengen huisaansluitingen (buiten en op percelen);
 • Verwijderen of volschuimen vervallen riolering.
 
Medio mei 2018 is aangevangen met de werkzaamheden van fase 2 en fase 3. 
 

Communicatie

Tijdens de uitvoering van de fysieke werkzaamheden zal er maandelijks een digitale nieuwsbrief verstrekt worden. Tot het zover is zal de nieuwsbrief met lagere frequentie verschijnen. Ook zal er voor aanvang van de uitvoering nog een informatieavond georganiseerd worden voor direct betrokkenen, waarvoor nog een uitnodiging verstuurd zal worden.

Klik hier voor de bewonersbrief (maart 2018)
Klik hier voor de nieuwsbrief d.d. 20 maart 2018