Reconstructie Zwembadweg - Schijndel

straat
brug
straat

Reconstructie Zwembadweg te Schijndel

De werkzaamheden hebben plaatst gevonden van eind Augustus 2015 tot 16 December 2015 aan de Zwembadweg, Molendijk-zuid en Aloysiusstraat tussen de Boschweg en de Structuurweg in de gemeente Schijndel. Op donderdag 17 december zijn de werkzaamheden aan de reconstructie van de Zwembadweg opgeleverd. De gemeente Schijndel en de aannemer hebben het werk gecontroleerd en zijn daarna bij de bewoners geweest om presentjes uit te delen. De werkzaamheden hebben in totaal bijna vier maanden geduurd.

In het najaar van 2015 werden de losliggende stoeptegels, het achterstallig groenonderhoud en het slechte wegdek van de Zwembadweg aangepakt. De reconstructie heeft gezorgd voor een complete verandering; er is nieuwe beplanting aangebracht, er is een stuwwand aangebracht, er liggen bredere voetpaden, er zijn parkeerplaatsen en bomen aan twee kanten van de weg geplaatst en er zijn fietssuggestiestroken voor fietsers richting het in de omgeving liggende sportpark aangebracht. Het asfalt in de straat is vervangen door klinkers en het grasveld is omgevormd tot groenstrook met vijvers. Daarnaast is de riolering voor het hemelwater en afvalwater uit huizen en bedrijven gescheiden. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden is de bereikbaarheid voor bedrijven en omwonende gegarandeerd gebleven zodat zij altijd op locatie terecht konden komen.