Reconstructie Karstraat en Schoolstraat - Mill

printbeton
betonwegen
keurcompost

Reconstructie Karstraat - Schoolstraat

In 2015 is de herinrichting van de Karstraat, Schoolstraat en Wanroijseweg in de gemeente Mill & Sint Hubert uitgevoerd door Den Ouden Groep. Deze wegen maken onderdeel uit van de  belangrijke doorgaande route door de kern van Mill. De weg vormt een belangrijke verbindingsroute voor lokaal verkeer tussen Mill, Grave en Wanroij. Een verkeersveilige inrichting van de openbare ruimte was zeer noodzakelijk, waarbij de bestuurders van motorvoertuigen alert worden gemaakt op de omgeving zodat ouderen en kinderen veilig de weg van en naar het centrum kunnen volgen.

Op hoofdlijnen werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opbreekwerkzaamheden;
  • Grondwerkzaamheden;
  • Rioleringswerkzaamheden;
  • Het aanbrengen van elementenverhardingen;
  • Het aanbrengen van asfaltverhardingen;
  • Groenwerkzaamheden;
  • Het engineeren van de werkzaamheden.

De gefaseerde uitvoering vond plaats van 16 maart tot 1 augustus 2015.

Dit project kwam mede tot stand door een subsidie van: