Realisatie 30.000 m2 openbare ruimte Ligne - Sittard

Sittart de ligne den ouden

Opdrachtgever:           gemeente Sittard
Uitvoeringsperiode:    2015-2017


De aanleg van de nieuwe openbare ruimte ‘Ligne’ (30.000 m2) heeft als doel het realiseren van een nieuw multifunctioneel gebied. Het werk bestond uit een flink aantal duurzame toepassingen.
De uitdagende werkzaamheden bestonden o.a. uit de herinrichting van verhardingen, rioleringswerkzaamheden, verwijderen kokerduiker, aanbrengen kademuur, aanbrengen bruggen, saneringswerkzaamheden, archeologisch onderzoek, aanbrengen van groenvoorzieningen, aanbrengen van straat-meubilair, en het aanbrengen van een omleiding (bypass) voor de Keutelbeek met een debiet van 35 m³/sec!
Tot nu toe het meest complexe en grootste project gemaakt door Den Ouden Groep. Er zijn veel partijen die iets te zeggen hebben over het gemaakte werk, architect, waterschap en gemeente Sittard zelf. Maar het belangrijkste is… de opdrachtgever is super tevreden!

Nominatie Gouden Piramide
Project Ligne (Gemeente Sittard-Geleen) is genomineerd voor de Gouden Piramide 2018. Klik hier voor het filmpje met Rijksbouwmeester Floris Alkemade.