Realisatie openbare ruimte Ligne te Sittard

Realisatie openbare ruimte Ligne te Sittard

Door het nieuw aan te leggen multifunctionele gebied, rond de Haspelsestraat en de Rijksweg Noord zal het hele centrum van Sittard opleven. Het gebied gaat bestaan uit twee delen: één bouwblok ten noorden van de Deken Tijssenstraat en één bouwblok ten zuiden ervan. Sittard krijgt hiermee een nieuw kloppend hart. Op de gebieden Educatief, commercieel en cultureel zal het stadscentrum flinke veranderingen ondergaan. Drie culturele instellingen zullen zich in het nieuwe gebouwencomplex vestigen, samen met Zuyd Hogeschool, winkels en woningen. Deze gevarieerde mix geeft het gebied een geheel eigen en onderscheidend karakter met een grote mate van levendigheid. Ook de openbare ruimte (30.000m2) maakt een belangrijk deel uit van het nieuwe gebied. Er ontstaat een nieuw plein in de binnenstad van Sittard. De ruimte tussen de gebouwen ligt aan de groene schootsvelden en de beek. Een openbare plek die ieder uitnodigt om te verblijven en te ontmoeten.

Projectdoel:

Het project leidt tot het ontstaan van een nieuw multifunctioneel gebied door:

  • Een vernieuwd gezicht van het stadscentrum van Sittard
  • Het creëren van een zowel Educatief, commercieel als cultureel gebied.
  • Het realiseren van een openbare ruimte (30.000m2).

Werkzaamheden:

Op hoofdlijnen dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:

  • één bouwblok ten noorden van de Deken Tijssenstraat.
  • één bouwblok ten zuiden van de Deken Tijssenstraat.
  • de bouw van het Gebouwen complex.
  • Aanleg van het nieuwe openbare plein totaal 30.000m2.

Planning en Fasering

De realisatie start in augustus 2015 en is gereed in het tweede kwartaal van 2017.

Communicatie

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor het artikel "Beek omgelegd" in vakblad Grondig
(bron: Cumela)