Ombouw ontsluitingsstructuur kern Loon op Zand

Ombouw ontsluitingsstructuur kern Loon op Zand

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in Loon op Zand en strekt zich uit over een lengte van circa 2600 meter. Het betreft de volgende straten:

 • Bergstraat - de gehele straat tot aan de Heideweg
 • Hoge Steenweg - de gehele straat tot aan de ca. bussluis nabij de provinciale weg
 • Kerkstraat - de gehele straat
 • Kloosterstraat - de gehele straat tot aan de komgrens
 • Kasteellaan - de gehele straat tot aan de Castelanie
 • Oranjeplein - zuidelijk deel

Klik hier voor de overzichtstekening van het werkgebied.

Project

Het doel van het project is om de bereikbaarheid van de kern van Loon op Zand te verbeteren, een betere en veiligere doorstroming van het verkeer te creëren en een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte te geven. De kern Loon op Zand is namelijk niet duurzaam en toekomst-vast ontsloten.

Aanpassingen:

 • De rijbaan wordt smaller: tenminste 5,10 meter;
 • In de rijbaan ligt bovendien aan beide kanten een fietsstrook van 1,50 meter breed;
 • De (verhoogde) trottoirs aan beide zijden van de rijbaan worden breder;
 • In de strook van de trottoirs liggen ook de parkeerplaatsen;
 • De bomen, lantaarnpalen en toeristische bewegwijzering komen in de trottoirstrook;
 • De maximumsnelheid verlagen we van 50 km/uur naar 30 km/uur.

Door de aanpassingen van de weg, de straatstenen en het groen, verbetert ook de uitstraling van de straat. Omdat het minder druk wordt én er langzamer wordt gereden, is het er schoner en veiliger.

Planning en bereikbaarheid

Start uitvoering werkzaamheden is gepland 2e helft 2015 in de Kasteellaan en de Hoge Steenweg. In opdracht van de gemeente Loon op Zand (opdrachtgever) zal Den Ouden Aannemingsbedrijf (aannemer) communiceren over de planning en rekening houden met:

 • De bereikbaarheid van de verschillende panden;
 • De bedrijfsvoering van de aanliggende bedrijven en instanties;
 • Eisen voor bereikbaarheid door nood- en hulpdiensten.

Tijdens de uitvoering informeert Den Ouden Aannemingsbedrijf de betrokkenen over de wijze van uitvoeren en de bereikbaarheid. De werkzaamheden dienen uiterlijk 29 april 2017 opgeleverd te worden.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden worden weggebruikers geconfronteerd met tijdelijke verkeersmaatregelen zoals omleidingen, snelheidsbeperkingen en gedeeltelijke wegversmalling/afsluitingen.

Informatiepunt

Wekelijks is er een inloopuurtje op de kasteelweide tegenover de wetering (in de rode keet):

 • elke woensdag 16:00-17:00 uur

Tijdens dit uurtje kunt u vragen stellen aan Den Ouden Aannemingsbedrijf en de gemeente Loon op Zand. De betreffende bedrijven en bewoners worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 

Contact

Voor eventuele vragen die verband houden met dit project:

Meldpunt klachten

Eventuele klachten kunt u schriftelijk, telefonisch of per mail melden bij: 

Den Ouden Aannemingsbedrijf bv
t.a.v. P. (Peter) Bakker
Postbus 12
5480 AA Schijndel
tel. 0651312475
loon-op-zand@denoudengroep.com