Ombouw ontsluitingsstructuur kern - Loon op Zand

printbeton

Opdrachtgever:             gemeente Loon op Zand
Uitvoeringsperiode:      2015-2017


Het werk is gelegen in Loon op Zand en strekt zich uit over een lengte van circa 2.600 meter. Het doel van het project is om de bereikbaarheid van de kern van Loon op Zand te verbeteren, een betere en veiligere doorstroming van het verkeer te creëren en een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte te geven. De kern Loon op Zand was namelijk niet duurzaam en toekomst-vast ontsloten. De maximumsnelheid is verlaagd van 50 km/uur naar 30 km/uur. Door de aanpassingen van de weg, de straatstenen en het groen wordt ook de uitstraling van de straat verbeterd. Omdat het minder druk is én er langzamer wordt gereden, is de kern van Loon op Zand schoner en veiliger.