Herinrichting Kolpingbuurt 'weer als nieuw' - Nijmegen

Kolping
logos kolping

Dit herstructureringsproject ‘Kolpingbuurt weer als nieuw’ is tot stand gekomen in samenwerking met de bewoners en de Gemeente. Een project waarin de huidige woonwijk wordt gesloopt, het terrein gefaseerd bouwrijp wordt gemaakt, nieuwe woningen worden gerealiseerd en de wijk opnieuw wordt ingericht.

Voor dit project hebben wij op basis van een vraagspecificatie een definitief ontwerp, raakvlak analyses met overige bouwstromen en een allesomvattend uitvoeringsontwerp gemaakt. Een belangrijk aspect in dit project is de bouwvolgorde van de werkzaamheden, afstemming met stakeholders, kabel- en leidingbedrijven, en overige bouw- en groen gerelateerde ondernemingen binnen het projectgebied.

Onze partner T&G Terrein en Groenvoorziening heeft de bestrating van deze fasen voor het grootste gedeelte aangebracht. 

De werkzaamheden duren tot medio 2019.

Lees hier een publicatie over dit project in Stad & Groen.