Reconstructie kademuur - Gouda

Opdrachtgever: gemeente Gouda
Uitvoeringsperiode: 2018

Betreft de reconstructie van een kademuur met achterliggende infrastructuur. De werkzaamheden zijn aanbesteed op basis van een RAW-contract waarbij een plan van aanpak ten behoeve van het kwaliteitsdeel moest worden ingediend. In een zeer krappe straat hebben wij met aangepast materieel de oude kade gesloopt en een combiwand (damwand en buispalen) met betonnen deksloof teruggeplaatst. Tijdens de uitvoering bleek dat het onderliggende ontwerp niet zou volstaan in de werkelijke omstandigheden.

Vanuit deze feitelijke constatering hebben wij een nieuw ontwerp gemaakt voor de combiwand en zo ook gerealiseerd. Na het aanbrengen van de combiwand hebben wij het achterliggende rioolstelsel en infrastructuur gereconstrueerd.