Herinrichtingen in de kern Heide - Susteren

referentie susteren

Opdrachtgever: Gemeente Echt-Susteren

Den Ouden Aannemingsbedrijf BV heeft diverse werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het herinrichten van de Bosstraat, Rijdstraat, Tunnelweg en Broekweg in de kern Heide te Susteren.

De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd. De werkwijze met betrekking tot het aanleggen van het riool is, in verband met zeer geringe werkruimte, nauwgezet afgestemd met de opdrachtgever en de bewoners. Op deze manier is de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden zo optimaal mogelijk gehouden.

Er is een DWA bufferriool aangelegd. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden zijn de bestaande huis- en kolkaansluitingen nauwkeuring ingemeten. Op basis van deze verzamelde gegevens is een leg- en productieplan opgesteld, zijn nieuwe aansluitingen in de fabriek op de PE buizen gemonteerd en zijn gecombineerde putbuizen geproduceerd.

Het project is naar volle tevredenheid binnen de gestelde termijn voorbereid, uitgevoerd en opgeleverd.