Herinrichting Steenbergen-Zuid, fase 1 - Steenbergen

referentie steenbergen

Opdrachtgever: Gemeente Steenbergen
Uitvoeringsperiode: juli 2017 – maart 2018

De wijk Steenbergen-Zuid is vernieuwd. Het project was onderverdeeld in drie fasen. In 2017 werd gestart met de werkzaamheden in Steenbergen-Zuid fase 1: het gebied tussen de Anjerstraat en de Acacialaan. De uitgevoerde werkzaamheden stonden in het teken van de realisatie van de openbare ruimte van Steenbergen-Zuid. Hierbij maakten vele verschillende woonstraten onderdeel uit van het projectgebied. De riolering is vervangen en de woonwijk is opnieuw ingericht. Daarnaast werd er een parkeerplaats uitgebreid ter hoogte van het voormalige voetbalveld aan de Seringenlaan.

Doordat vele woonstraten onderdeel uitmaakten van het project was het omgevingsmanagement een zeer belangrijk onderdeel binnen dit project. Bewoners zijn middels bewonersbrieven op de hoogte gehouden over de werkzaamheden.