Reconstructie/rioolvervanging Heiligenbuurt - Weert

straat
betonwegen
straat

Opdrachtgever: gemeente Weert

Periode: 2015-2016

Het uit te voeren werk is gelegen in de Sint Paullusstraat, Sint Antoniusstraat e.o. in de gemeente Weert. De riolering in de Heiligenbuurt is vervangen door o.a. infiltratieriolering. De hemelwater afvoeren zijn afgekoppeld en de verharding zijn vervangen door nieuwe materialen. Dit alles om de wijk een nieuwe frisse uitstraling en functionaliteit te geven. De werkzaamheden zijn gestart eind oktober 2015 en in het najaar van 2016 opgeleverd.

Het werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

 • Opruimwerkzaamheden
 • Opnemen/aanbrengen open en gesloten verhardingen
 • Opnemen/aanbrengen kantopsluitingen
 • Verwijderen/aanbrengen rioleringen
 • Grondwerkzaamheden, incl. deelsanering
 • Groenwerkzaamheden
 • Verwijderen/aanbrengen openbare verlichting
 • Toepassen bemaling

Waarom afkoppelen van hemelwater?

 • Er komt minder water in de riolering terecht, waardoor wateroverlast wordt beperkt.
 • De waterkwaliteit van sloten en vijvers wordt behouden, omdat de (nood)overstorten geen vuil rioolwater meer lozen.
 • Door relatief schoon water niet te mengen met het vuile water, kunnen we zorgen voor een efficiëntere zuivering.
 • Efficiënt rioolbeheer, omdat alleen nog maar afvalwater hoeft te worden afgevoerd.
 • Door hemelwater te infiltreren wordt verdroging van de bodem tegengegaan en het grondwaterpeil hersteld.