Rioolvervanging Fredriklaan te Eindhoven


Opdrachtgever: gemeente Eindhoven

Periode: 2016-2017

Het uit te voeren werk is gelegen in Frederiklaan, de Jonghlaan en Essenstraat in de gemeente Eindhoven. De werkzaamheden zijn gestart op 15 juni 2016, direct na het laatst concert van Guus Meeuwis in het PSV stadion. 

Het project Rioolvervanging Fredriklaan wordt in 9 fasen uitgevoerd. Twee van deze fases worden uitgevoerd in de Frederiklaan voor het Philips Stadion. Om zo min mogelijk overlast voor de activiteiten in het Stadion te veroorzaken, wilde de Gemeente de activiteiten vrije periode in de zomer zo optimaal mogelijk benutten. Dit door in de periode tussen de concerten van Guus Meeuwis en de eerste voetbal wedstrijd van PSV de eerste fase zoveel mogelijk uit te voeren.

Het werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

- het verrichten van grondwerk;
- het verrichten van CE onderzoek;
- het verrichten nader asbest onderzoek;
- het opbreken, dichtschuimen en aanbrengen riolering;
- het opbreken en aanbrengen van kolken;
- het opbreken/aanbrengen van funderingen;
- het opbreken/aanbrengen van kantopsluiting en gootlagen;
- het opbreken/aanbrengen van asfalt- en elementenverharding;
- het aanbrengen betonverharding;
- het verwijderen/aanbrengen van bebording;
- het verplaatsen van lichtmasten;
- het toepassen van verkeersmaatregelen.