Reconstructie Centrumgebied - Geldermalsen

misc
betonverharding
opgravingen

Reconstructie Centrumgebied te Geldermalsen

Het vernieuwde centrum en een veiliger Geldermalsen! In navolging van de vaststelling van het Masterplan Centrum Geldermalsen en de reconstructie van de Markt is de ingrijpende reconstructie van de Rijksstraatweg (gelegen tussen de aansluitingen met de Kostverlorenkade en de Emmalaan) uitgevoerd. Dit werk werd gecombineerd met een noodzakelijke renovatie van het riool.

De herinrichting en de rioolreconstructie van het Centrumplan bestond hoofdzakelijk uit:

  • Herinrichten gedeelte van de Rijnstraat, Kostverlorenkade en Achter 't Veer.
  • Aanleg rotonde Kostverlorenkade / Rijksstraatweg.
  • Herinrichten Rijksstraatweg tussen Kostverlorenkade en kruispunt Emmalaan.
  • Vernieuwing kruispunt Herman Kuijkstraat / Rijksstraatweg en Emmalaan / Rijksstraatweg.
  • Vernieuwing vuilwater riolering en aanleg hemelwaterriolering.
  • Verwijderen van de bestaande VRI en aanbrengen van een nieuwe VRI op het kruispunt met de Herman Kuijkstraat.

De werkzaamheden zijn gestart in juni 2014 en dienden uiterlijk medio april 2015 voltooid te zijn. Door extra werkzaamheden op het marktplein is de totale oplevering van het werk op 30 april gerealiseerd. Hiermee is de duur van het werk uiteindelijk maar met 9 dagen verlengd. 

Klik hier voor het verwijderen van de oude Lingebrugpijler (0:54)
Klik hier voor het asfalteren van de rotonde Kostverlorenkade (8:36)
Klik hier voor de werkzaamheden Rijksstraatweg (9:52)