Rotonde aansluiting N625 met Beatrixweg - Lithoijen

rotonde
rotonde

Rotonde aansluiting N625 - Beatrixweg te Lithoijen

In 2015 is de Rotonde aansluiting N625 - Beatrixweg te Lithoijen uitgevoerd. De nieuw aan te leggen rotonde voor de Provincie Noord-Brabant is geprojecteerd ten noorden van de huidige N625, ter hoogte van de T-aansluiting met de Beatrixweg in Lithoijen. Behalve de aanleg van de rotonde is ook de kruising van de Kennedybaan met de Osseweg/Lutterstraat veiliger gemaakt. Op deze plek is een fietsoversteek aangelegd met een brede middengeleider, waardoor fietsers in twee keer kunnen oversteken. De fietsoversteek op de Lithoijense dijk is komen te vervallen. Ook is er nieuwe verlichting aangebracht. Hiermee is de gehele verkeerssituatie een stuk veiliger geworden.

Het project is gestart op 13 april 2015 en is eind juli 2015 afgerond.

Klik hier voor het Openingsfilmpje van de rotonde in Lithoijen.
Klik hier voor enkele (drone) videobeelden van de rotonde (vanaf 49 sec).