Den ouden start met inname groene reststromen Gemeente Maastricht

maastricht

Den ouden start met inname groene reststromen Gemeente Maastricht

 
Opdrachtgever: Gemeente Maastricht en Rd4
Periode: vanaf najaar 2016
 
Samen met Afvalzorg, Attero en L’Ortye zamelt Den Ouden vanaf het najaar van 2016 afvalstromen in vanuit de Gemeente Maastricht.
 
Maastricht
Maastricht behoort met circa 120.000 inwoners tot de grotere steden in Nederland. De gemeente Maastricht exploiteert vier milieuparken in opdracht van de gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul & Maas. In deze gemeenschappelijke regeling hebben de gemeenten Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Meerssen het beheer en de exploitatie ondergebracht in vier milieuparken. In deze milieuparken wordt gescheiden huishoudelijk afval ondergebracht. De milieuparken zijn gelegen in de gemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul. Reinigingsdiensten Rd4 beheert de milieuparken in omliggende gemeenten, zoals Kerkrade, Simpelveld en Brunssum. 
 
Inname groene reststromen
Deze verschillende organisaties hebben dezelfde afvalstromen en in het kader van verdere samenwerking van overheidsorganisaties in Zuid-Limburg, worden deze afvalstromen gezamenlijk aanbesteed. Marktpartijen kunnen op deze manier hun dienstverlening optimaler aanbieden per afvalstroom.
 
De afvalstromen die door Den Ouden worden ingezameld, zijn:
  • Tuinafval: 13.250 ton;
  • Groenafval, 1.650 ton;
  • Houtsnippers, 709 ton.