Chipproject N279

De verbreding van de N279 zorgt voor een veiligere en betere doorstroming van het verkeer op de weg tussen ’s-Hertogenbosch en Helmond.

De gelijkvloerse kruisingen bij Berlicum, Middelrode en Heeswijk-Dinther worden aangepast tot ongelijkvloerse kruisingen. Tevens komt er een extra ongelijkvloerse aansluiting ter vervanging van de nog bestaande aansluiting Laverdonk gelegen te Heeswijk-Dinther.

Den Ouden Groep heeft voor dit project in opdracht van Bosbouwbedrijf Van Weert Rondhout de verwerking van tak- en tophout uitgevoerd. Deze grondstoffen zijn door Den Ouden Groep ter plaatse verwerkt met een chipper. De chipper heeft ervoor gezorgt dat het product in de Walking floors terecht gekomen is. Naar gelang de kwaliteit van de grondstof is door gespecialiseerd personeel van Den Ouden Groep bepaalt waar het product het meest geschikt voor is. Het product kan geschikt zijn voor de industrie Spaanplaat of voor de energie (verbranding). Den Ouden Groep bekijkt bij ieder project waar de grondstof voor kan dienen en hiervoor wordt dan een juiste bestemming ingevuld.

Naar verwachting heeft dit project circa 1000 ton product tak- en tophout opgeleverd in de vorm van chips. Het grootste gedeelte van de stobben is gefreesd, een kleine 100 ton gerooide stobben hebben ieder hun weg gevonden naar de verwerkingslocatie van Den Ouden Groep waar ze worden verwerkt tot het product wortelhout.