BRM Markt en Burgemeester Verstraatenlaan

Bouwrijp maken Markt en Burgemeester Verstraatenlaan te Mill

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de markt en Burgemeester Verstraatenlaan in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Project

Het project betreft, het bouwrijp maken van de Markt en de Burgemeester Verstraatenlaan in Mill. Dit houdt in dat er riolering aangelegd wordt, waar later de nog aan te leggen panden, op aangesloten zullen gaan worden.

Werkzaamheden

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opbreken bestrating en asfalt
  • Aanleg van infiltratieriolering
  • Aanleg van vuilwaterriolering
  • Aanbrengen verharding.

Planning en Fasering

In week 51 wordt er een gedeelte riolering gelegd ter plaatse van het bouwterrein en een klein gedeelte richting de Markt.

In de 1e week van januari 2016 wordt een gedeelte riolering gelegd vanaf de Schoolstraat. Dit wordt in die week ook weer dichtgemaakt, zodat de aannemer op 11 januari 2016 via de inrit het bouwterrein op kan. Vervolgens leggen we de rest van de riolering aan. Wij zullen er voor zorgen dat de markt ten allen tijde bereikbaar is en wij niet meer dan 1/3 deel van het parkeerterrein in gebruik zullen nemen.

De werkzaamheden zullen omstreeks eind januari 2016 gereed zijn, mits het weer dat toelaat.

Klik hier voor het verkeersplan Fase 1
Klik hier voor het verkeersplan Fase 2

Verkeersmaatregelen

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden worden weggebruikers geconfronteerd met tijdelijke verkeersmaatregelen. De bereikbaarheid van de bedrijven en omwonenden blijft gegarandeerd.

Communicatie

Klik hier voor de website van Gemeente Mill en Sint Hubert.