Sanering Westervoortsedijk Arnhem

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem

Uitvoeringperiode: 2011-2013

In mei 2011 startten de eerste werkzaamheden voor de latere verbreding van de weg; de sanering van het voormalige gasfabriekterrein, de daarvoor noodzakelijke sloop van enkele panden en het verleggen van kabels en leidingen. De kabelsleuven waren vervuild met verontreinigde grond en zijn vanaf medio april 2012 gelijktijdig met de explosieven opsporingswerkzaamheden gesaneerd. Om de veiligheid te garanderen is voor de zekerheid een scheidingsdoek in de sleuven aangebracht, zodat de grens van de veilige en schone grond duidelijk zichtbaar blijft.

Daarnaast zijn er diverse explosieven en restanten van explosieven gevonden (Bodac).