Sanering voormalige schietbaan Sint-Pietersberg te Maastricht

bodemsanering
bodemsanering
Uitvoeren van sanering op de Sint-Pietersberg te Maastricht

Over het project

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Uitvoeringsperiode: Najaar 2018

Uit de resultaten van diverse bodemonderzoeken is gebleken dat ter plaatse van de voormalige schietbaan aan de Schutterijweg te Maastricht sprake is van sterk verontreinigde grond met antimoon, barium, koper, lood en zink. De verontreinigingen zijn ontstaan vóór 1987 en worden beschouwd als spoedeisende gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Het gebied betreft enerzijds het zuidelijke geval “voormalige schietbaan” en anderzijds het noordelijke geval “slakkenverharding“, die geografisch in elkaar overlopen. Het defensieterrein heeft een omvang van circa 4.650m2 en is eind 2018 overgedragen aan Natuurmonumenten en aan de natuur. In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf is door Den Ouden deze sanering uitgevoerd, zodat de huidige gebruiksfunctie en ecologische waarde van het terrein als gehandhaafd kan blijven. 

 

Ecologische waarde

Voor de sanering worden bomen en struiken verwijderd en verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna zoals dassen, spechten en bomen zoals de eik en es. Ook met het ondergrondse gangenstelsel van de voormalige groeve “Zonneberg” wordt rekening gehouden. Na sanering worden inheemse soorten van bomen en struiken herplant en kan natuurlijke bosontwikkeling plaatsvinden die een natuurlijk, structuurrijke overgang vormt naar het bestaande bos. Hierdoor ontstaat een ecologisch waardevoller landschap.

 

Werkzaamheden Den Ouden Groep

In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf hebben wij de waardevolle werkzaamheden mogen uitvoeren:  

  • Opruimingswerkzaamheden
  • Grondwerken
  • (Half)verhardingen
  • Bouwkundige werken en terreininrichting
  • Groenvoorzieningen

Samen met de opdrachtgever kijken we terug op een mooi eindresultaat!