Sanering voormalige schietbaan Sint-Pietersberg te Maastricht

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Uitvoeringsperiode: Najaar 2018

Het gaat om een defensie terrein van circa 4.650 m2 gelegen aan de Schutterijweg in Maastricht. Het terrein is eind 2018 overgedragen aan Natuurmonumenten en aan de natuur. Na diverse bodemonderzoeken, en de daaruit onaanvaardbare ecologische risico’s, dienen er saneringsmaatregelen getroffen te worden, zodat de huidige gebruiksfunctie van het terrein als natuur gehandhaafd kan blijven. Voor het saneren van de grond, zijn de bestaande bomen, en overige bosdelen verwijderd.

Waar we tijdens het saneren vooral rekening mee houden, is het gangenstelsel van de mergelgrotten onder de saneringslocatie, enkele dassenburchten en de bereikbaarheid van de locatie.