Sanering t.b.v. herinrichting NRE-terrein - Eindhoven

Sanering NRE-terrein
bodemsanering
Sanering NRE-terrein

Opdrachtgever:          Gemeente Eindhoven
Uitvoeringsperiode:   2017

Het NRE-terrein, voormalig industrie- en havengebied dichtbij de binnenstad, wordt herontwikkeld. Elf bijzondere fabriekspanden, restanten van de voormalige gasindustrie, vormen de basis voor het historische karakter van het NRE-terrein aan de Nachtegaallaan in het centrum van gemeente Eindhoven.

Het werk betreft het saneren en het bouwrijpmaken (BRM) van het NRE terrein fase 2 t/m 4 te Eindhoven. De sanering bestaat uit bemaling en zuivering van verontreinigd grondwater en het ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond. Het betreft hier vooral saneringswerkzaamheden rondom de oude historische gebouwen, die over zijn gebleven van de oude gasfabriek die hier heeft gestaan in de 19e en 20e eeuw. En het verwijderen van alles wat we tegen komen in de grond, wat niet meer in gebruik is, zoals kabels, leidingen, putten, oude stadsverwarming en een grote ondergrondse tank.

Na het saneren tot 1m diepte (of op plaatsen waar het sterk verontreinigd is tot 2,5 m diepte), leggen wij een scheidingsdoek (geogrid) en vullen wij het geheel weer aan met schone grond/zand. Hierna worden enkele percelen vrijgegeven, zodat men hier nieuwe gebouwen (in oude stijl) kan plaatsen en de oude gebouwen gerestaureerd kunnen worden.

Tevens leggen wij (in de schone grond) het nieuwe rioolsysteem aan, worden er nieuwe nutsvoorzieningen aangebracht en brengen wij daar waar mogelijk de bestrating weer aan. Er is gekozen door de ontwerper van het terrein om de oude bestrating weer te hergebruiken, omdat dit beter past bij de oude historische gebouwen.

Volgens deskundigen die de vervuilde grond onder het voormalige industrieterrein hebben onderzocht zijn er geen risico's voor de volksgezondheid bij de sanering van het NRE-terrein (zie video). 

Klik hier voor meer informatie.

video: