Sanering t.b.v. herinrichting NRE-terrein - Eindhoven

Opdrachtgever:          Gemeente Eindhoven
Uitvoeringsperiode:   2017

Het NRE-terrein, voormalig industrie- en havengebied dichtbij de binnenstad, wordt herontwikkeld. Elf bijzondere fabriekspanden, restanten van de voormalige gasindustrie, vormen de basis voor het historische karakter van het NRE-terrein aan de Nachtegaallaan in het centrum van gemeente Eindhoven.

Het werk betreft het saneren en het bouwrijpmaken (BRM) van het NRE terrein fase 2 t/m 4 te Eindhoven. De sanering bestaat uit bemaling en zuivering van verontreinigd grondwater en het ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond. Volgens deskundigen die de vervuilde grond onder het voormalige industrieterrein hebben onderzocht zijn er geen risico's voor de volksgezondheid bij de sanering van het NRE-terrein (zie video). 

Klik hier voor meer informatie.

video: