Renovatie start- en landingsbaan | Saba Airport

luchtfoto saba
misc
saba night
straat leggen
saba luchtfoto

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
(i.o.v. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Uitvoeringsperiode: 10 september tot 9 oktober 2018

Saba (Juancho E. Yrausquin) Airport heeft één van de kortste start- en landingsbanen ter wereld. Met een lengte van slechts vierhonderd meter en omgeven door hoge bergen en steile kliffen is Saba een avontuurlijke luchthaven om op te vliegen. Alleen relatief kleine toestellen kunnen er terecht.

Om te blijven voldoen aan de internationale afspraken moest Saba Airport direct veiligheid- en onderhoudsmaatregelen nemen. Men heeft een behoorlijke achterstand door de jaren heen opgelopen. De werkzaamheden bestonden uit het realiseren van een helikopterplatform, het vervangen van de asfalt laag van de start- en landingsbaan door beton, het aanpassen van de Airfield Ground Lighting en het vernieuwen van diverse markeringen. Een betonverharding is duurzamer dan asfalt en bovendien onderhoudsvriendelijker.

De werkzaamheden vonden plaats in het toeristisch laagseizoen, van 10 september tot 9 oktober 2018. Tijdens de werkzaamheden aan de start- en landingsbaan was de luchthaven gesloten. Reizigers waren aangewezen op de ferry-verbindingen met Sint Maarten en voor medische noodgevallen was wel een helikopterlandingsplaats beschikbaar.

Spannend
"Het project heeft onder flinke tijdsdruk gestaan, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering", vertelt manager projectbeheersing Rob Kroon. Aan het eind van het project was er eveneens een nauwe samenwerking met de opdrachtnemer. Ondanks alle voorbereidingen gebeuren er altijd zaken die het nog spannend maken of het werk op tijd gereed zal komen. Contractmanager Mathijs de Wit vertelt: "Tijdens de eerste betonstortdagen waren er enkele technische uitdagingen die het werk enigszins vertraagden. Daardoor verschoof een aantal werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van de markering. De nauwe samenwerking en opschaling in bezetting waren in de laatste week de succesfactoren waardoor we samen het werk op tijd gereed hebben gekregen."

Orkaanseizoen
Ook tijdens de uitvoering waren er vele contactmomenten, bijvoorbeeld over de weersvoorspellingen. Het werk werd uitgevoerd op het hoogtepunt van de orkaanseizoen en het weer was als grootste risico benoemd in het risicodossier. Tijdens de uitvoering hebben twee tropische stormen een bedreiging gevormd voor het project. Bijna dagelijks was er contact met de veiligheidsmeteoroloog van het KNMI voor de meest recente voorspellingen en om te bepalen of de werkzaamheden konden starten.
 
De gloednieuwe landingsbaan was in slechts 28 dagen voltooid, wat voor velen een onmogelijke prestatie leek. Een van de succesfactoren bij het project is de nauwe samenwerking tussen de opdrachtnemer, Combinatie Saba Roads en Construction en Den Ouden Aannemingsbedrijf, en Rijkswaterstaat. Er is veel geïnvesteerd in de communicatie tussen de partijen. In zes maanden tijd zijn er een projectstartup, twee project follow ups, twee gezamenlijke risicosessies, diverse technische en voortgangsoverleggen gehouden.
 

video: