Proefdraaiplaats Vliegbasis Eindhoven

Werken en Terreinen Proefdraaiplaats Vliegbasis Eindhoven


Opdrachtgever: De Staat der Nederlanden, voor deze Het Hoofd van Afdeling Expertise & Realisatie Defensie van het Rijksvastgoedbedrijf

Uitvoeringsperiode: 2015-2017

Op Vliegbasis Eindhoven is een nieuwe proefdraaiplaats voor militaire vliegtuigen aangelegd. Deze proefdraaiplaats heeft, naast een betonnen platform in de open lucht ook een hoog ommuurd plateau.

Op deze nieuwe locatie kunnen de C-130 Herculessen en KDC-10's van de luchtmacht proefdraaien, bijvoorbeeld na een onderhoudsbeurt of reparatie. Volgens Defensie zal deze ommuurde proefdraaiplaats minder hinder veroorzaken dan de huidige.

De bouw kende twee fasen. In de eerste fase (2015/2016) werden taxibanen en het plateau aangelegd, plus een twaalf meter hoge geluidswal ten noorden van het plateau. In de tweede fase (2017) werd het ommuurde plateau gebouwd.

De werkzaamheden waren voornamelijk uit het aanbrengen van een proefdraaiplaats met schuine muur (grondwal met betonplaten). Deze schuine muur is bedoeld om de “blast” die van de straalmotoren afkomt tijdens het proefdraaien naar boven te sturen. De verhardingen bestaan voornamelijk uit 18.000m² cementbetonverhardingen (incl. 7,5 km voegen) en prefab betonplaten.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd als aannemerscombinatie in samenwerking met Dura Vermeer.