HOV Huizingalaan herinrichting te Eindhoven

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Uitvoeringperiode: 2015-2016

De Hoogwaardig Openbaar Vervoer-baan Huizingalaan is onderdeel van de HOV-lijn die gaat lopen van WC Woensel naar Ekkersrijt en van WC Woensel naar Eindhoven Airport. Het betonwerk voor de busbaan is ondergebracht bij Den Ouden Groep. Het dwarsprofiel in de oude situatie bestond uit een brede middenberm met aan weerszijden twee rijstroken. Het nieuw profiel voorziet in dezelfde brede middenberm met aan weerszijden een vrijliggende busbaan en één rijstrook voor het autoverkeer. De scheiding tussen de busbaan en de iets lager gelegen rijstrook bestaat uit betonband. Joris van de Vleuten van Den Ouden gaf een toelichting op de diverse uitvoeringaspecten, zoals plaatsen van de deuvelrekken, aanbrengen vertragingsmiddel t.b.v. het later uitborstelen van het oppervlak en voorzieningen ter plaatse van de op te hogen putten van de onderliggende riolering.

Een oplossing van Den Ouden voor de opsluitband tussen busbaan en asfaltverharding voor het autoverkeer was om de band met de busbaanverharding mee te 'trekken'. Deze oplossing is constructief duurzamer dan met prefab banden, die waren voorzien om ook een visuele scheiding te realiseren tussen busbaan en rijbaan. Door de nu meegetrokken band niet uit te borstelen werd eveneens een goede visuele scheiding gerealiseerd.

Fase 2

De Huizingalaan is aan onderhoud toe. Omdat de Huizingalaan onderdeel uitmaakt van het HOV-netwerk, is de aanleg van vrijliggende busbanen onderdeel van het ontwerp. In 2015 hebben wij het eerste deel van de betonnen busbaan (HOV) aangelegd. De werkzaamheden zijn gestart eind april 2016 en het project dient uiterlijk 20 januari 2017 opgeleverd te worden. 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het verrichten van grondwerk, het verwijderen en aanbrengen van riolering (ca. 2.700 m), fundering, kantopsluitingen, open verharding en asfaltverharding (ca. 8.900 ton), het aanbrengen van betonverharding (ca. 11.500 m2), het toepassen van verkeersmaatregelen en bijkomende werkzaamheden.

Proefvakken geluidreductie

Op een nieuw deel van de HOV-lijn op de Huizingalaan (Eindhoven) leggen medewerkers van Robuco twee proefvakken met aangepaste textuur aan. De texturen zorgen voor een hogere geluidreductie. Een van de texturen wordt gerealiseerd door middel van grinding in de lengterichting. Het apparaat is uitgerust met meerdere zaagbladen. Met verschillende diameters en zaagbreedtes is het afgestemd op het gewenste textuurprofiel. De volgende stap is het uitvoeren van geluidsmetingen op de proefvakken.

Klik hier voor het artikel in de Cobouw.