BSI Granuzand

GRATIS het digitale productblad met gemiddelde samenstelling ontvangen: 

BSI Granuzand is specifiek bedoeld voor het creëren van groeiplaatsen onder licht belaste situaties als stoepen, fietspaden en parkeerplaatsen. Het granuzand is een homogeen mengsel van fijn hoekige gesteente, grof zand en voedingsadditieven. Het biedt in omstandigheden waarin het conform de civieltechnische eisen is verwerkt, groeiruimte voor boomwortels om zich te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om gezonde bomen te ontwikkelen op plekken waar bomen anders niet tot ontwikkeling komen of problemen veroorzaken met bijvoorbeeld verhardingsopdruk.

Kwaliteit

Granuzand is vrij van overblijvende onkruiden, puin, glas en dergelijke. Het wordt geproduceerd  en geleverd met  BRL 9341 keurmerk en voldoet daarmee aan de strengste kwaliteitseisen, waaronder de bepalingen voor een niet-vormgegeven bouwstof binnen het Besluit bodemkwaliteit en de standaard RAW bepalingen 2015. Op verzoek wordt een fysiek monster geleverd.

Toepassing

  • Troittoirs
  • Fietspaden
  • Woonerven

Voordelen

  • Ruime draagkracht
  • Groot poriënvolume
  • Voldoende voedingsstoffen

Bestekservice

Contactpersoon: