BSI Bomenzand BRL

GRATIS het digitale productblad met gemiddelde samenstelling ontvangen: 

BSI Bomenzand 300 en 500 BRL wordt toegepast onder licht te belasten verhardingen zoals troittoirs en open verhardingen waar bomen in groeien. Het mengsel is opgebouwd uit geselecteerd eentoppig grof zand en organische voedingsadditieven, wat de water- en zuurstof huishouding ten goede komt. Dit voorkomt wortelopdruk van verharding op de lange termijn. 

BSI Bomenzand BRL is leverbaar conform de standaard RAW bepalingen. Het heeft een lage pH, de voedingsdelen bieden een langdurige voeding voor de bomen. Het BRL certificaat borgt de kwaliteit van fysische en chemische eigenschappen en sluit de aanwezigheid van intensieve exoten uit. 

BSI Bomenzand BRL is nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas en wordt geproduceerd en uitgeleverd met BRL 9335-4 keurmerk. Tevens voldoet het product aan de achtergrondwaarde voor schone grond en aan de richtlijnen voor fijn bomenzand van het Handboek Bomen 2018.  Daarmee voldoet BSI Bomenzand BRL aan de strengste kwaliteitseisen. 

Bestekservice 300 BRL

Bestekservice 500 BRL

Contactpersoon: