Substrado® BBV

Gemiddelde samenstelling

Organische stof 233 kg/ton
Stikstof 5,7 kg/ton
Fosfaat 2,8 kg/ton
Kaliumoxide 4,6 kg/ton
pH 5,9
EC 1,1 mS/cm

Substrado® BBV - Unieke samenstelling


Substrado® BBV is samengesteld op basis van veen, natuurcompost, perlite en biologische preparaten. Het zorgt voor een schimmel- en humusrijk bodemleven. Dit substraat verbetert de groeimogelijkheden van bomen en is goedkoper en gemakkelijker te gebruiken dan bijvoorbeeld bomenzand. Substrado® BBV laat zich eenvoudig alleen te mengen met de bestaande grond en daarna gaat alles vanzelf. Uiteraard voeren we vooraf een bodemanalyse uit, zodat we u kunnen adviseren in welke verhouding er gemengd moet worden.

Voordelen

 • Verbetert het watervasthoudend vermogen
 • Verbetert de verwerkbaarheid
 • Verhoogt het zuurstofgehalte in de bodem
 • Vermindert verslemping.
 • Per m3 meer effectieve bewortelbare ruimte.

Toepassingsgebieden

 • Groeiplaatsverbetering voor o.a. bomen in open grond en onder verharding.
 • Plantvakken
 • Bermen
 • Trottoirs
 • Parkeerplaatsen
 • Woonwijken

Klik hier voor het productblad 
Klik hier voor gedetaillerde informatie
Klik hier voor de verwerkingsvoorschriften - onverdicht
Klik hier voor de verwerkingsvoorschriften - verdicht

Klik hier voor onze dealers voor particulieren en hoveniersbedrijven.

Contactpersoon: