Bomengranulaat Porfier

Gemiddelde samenstelling

Poriënvolume > 25%
CBR-waarde bij een proctordichtheid van 100%  > 70%
Eenpuntsproctordichtheid > 1775 kg/m3
Droge dichtheid bij een verdichtingsgraad van 97% 1874 kg/m3
Droge dichtheid van de steenfractie ± 2640 kg/m3
Fractie 16-32 mm
Bulkdichtheid 1700 kg/m3

Bomengranulaat Porfier is specifiek bedoeld voor het creëren van groeiplaatsen onder zwaar belaste situaties als wegen, fietspaden en parkeerplaatsen (verkeersklasse 1 t/m 5). Het bomengranulaat heeft als basis gerecyclede Porfier en gerijpte klei en biedt in omstandigheden waarin het conform de strenge civieltechnische eisen is verwerkt, groeiruimte voor boomwortels om zich te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om gezonde bomen te ontwikkelen op plekken waar bomen anders niet tot ontwikkeling komen of problemen veroorzaken met bijvoorbeeld verhardingsopdruk. Het bomengranulaat is een gerecycled product. Het is dus geen delfstof, maar een samengesteld product op basis van secundaire bouwstoffen en dus verantwoord in het kader van duurzaamheid.

Voordelen bomengranulaat

 • Vervaardigd uit 100% gerecyclede grondstoffen
 • Verantwoord in het kader van duurzaamheid
 • Goede water- en luchthuishouding
 • Groot poriënvolume
 • Hoge draagkracht
 • Capillaire werking
 • Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bkk)
 • Geen ontmenging

Toepassingsgebieden bomengranulaat

 • Boom- en plantvakken nabij zwaar belaste wegen
 • Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen
 • Infratechniek 

Bestekservice bomengranulaat

Klik hier voor het productblad.
Klik hier voor de verwerkingsvoorwaarden.

Klik hier voor onze dealers voor particulieren en hoveniersbedrijven.

Certificaten: 

Contactpersoon: