Bomengranulaat Porfier

bomengranulaat

Gemiddelde samenstelling

 

Droge stof > 80%
Organische stof > 1%

Poriënvolume (na verdichting)

> 35%
Waterdoorlatendheid (Kf na verdichting) > 1 mm/min.
Maximale waterbuffer na verdichting  > 350 liter/m3
CBR-waarde bij een proctordichtheid van 100% > 70%
Eenpuntsproctordichtheid > 1775 kg/m3
Draagkracht (LWD) na verdichting > 40 MPa
Droge dichtheid bij een verdichtingsgraad van 97% ca. 1874 kg/m3
Droge dichtheid van de steenfractie ca. 2640 kg/m3
Respiratiesnelheid < 5 mmol O2/kg o.s.uur
Zuurgraad (pH) 5-7,5
Chloridegehalte (CL) < 210 mg/liter substraat
Zuurstofpercentage (gemeten onder asfalt, in het groeiseizoen) > 16%
Fractie 16 - 32mm
Gerecycled hardsteen ca. 85%
Soortelijk gewicht ca. 1600 kg/m3
porfier
porfier

Bomengranulaat Porfier is specifiek bedoeld voor het creëren van groeiplaatsen onder zwaar belaste situaties als wegen, fietspaden en parkeerplaatsen (verkeersklasse 1 t/m 5). Het bomengranulaat heeft als basis gerecyclede Porfier en gerijpte klei en biedt in omstandigheden waarin het conform de strenge civieltechnische eisen is verwerkt, groeiruimte voor boomwortels om zich te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om gezonde bomen te ontwikkelen op plekken waar bomen anders niet tot ontwikkeling komen of problemen veroorzaken met bijvoorbeeld verhardingsopdruk. Het bomengranulaat is een gerecycled product. Het is dus geen delfstof, maar een samengesteld product op basis van secundaire bouwstoffen en dus verantwoord in het kader van duurzaamheid.

Voordelen 

 • Vervaardigd uit gerecyclede grondstoffen
 • Verantwoord in het kader van duurzaamheid
 • Goede water- en luchthuishouding
 • Groot poriënvolume
 • Hoge draagkracht
 • Capillaire werking
 • Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bkk)
 • Geen ontmenging

Toepassingsgebieden 

 • Boom- en plantvakken nabij zwaar belaste wegen
 • Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen
 • Infratechniek 

Bestekservice bomengranulaat


Klik hier voor de verwerkingsvoorwaarden.

Klik hier voor onze dealers voor particulieren en hoveniersbedrijven.

Certificaten: 

Vul onderstaand uw gegevens in en ontvang gratis het productblad: 

Contactpersoon: