Bomengranulaat Grauwacke

Gemiddelde samenstelling Grauwacke bomengranulaat

Poriënvolume > 20%
CBR waarde bij een proctordichtheid van 100%  > 55%
Eenpuntsproctordichtheid > 1775 kg/
Droge dichtheid bij een verdichtingsgraad van 97% 1841 kg/
Droge dichtheid van de steenfractie ± 2625 kg/
Fractie 16-32 mm
Bulkdichtheid 1700 kg/m³

Bomengranulaat is specifiek bedoeld voor het creëren van groeiplaatsen onder zwaar belaste situaties als wegen, fietspaden en parkeerplaatsen (verkeersklasse 1 t/m 5). Het bomengranulaat heeft als basis Grauwacke-breuksteen en gerijpte klei, naast Grauwacke bieden wij ook Porfier bomengranulaat aan. Bomengranulaat biedt in omstandigheden waarin het conform de strenge civieltechnische eisen is verwerkt, groeiruimte voor boomwortels om zich te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk gezonde bomen te ontwikkelen op plekken waar bomen anders niet tot ontwikkeling komen of problemen veroorzaken met bijvoorbeeld verhardingsopdruk. Grauwacke is een natuurlijk gebroken duurzaam gesteente en voldoet aan de vigerende milieuclassificatie conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Voordelen Grauwacke bomengranulaat

  • Goede water- en luchthuishouding
  • Groot poriënvolume
  • Hoge draagkracht
  • Capillaire werking
  • Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
  • Geen ontmenging

Toepassingsgebieden Grauwacke bomengranulaat

  • Boom- en plantvakken nabij zwaar belaste wegen
  • Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen
  • Infratechniek

Klik hier voor het productblad.

Klik hier voor onze dealers voor particulieren en hoveniersbedrijven.

Contactpersoon: