Landbouwcompost

maiskolf

GRATIS het digitale productblad met gemiddelde samenstelling ontvangen: 

landbouwcompost

Landbouwcompost is een compost rijk aan voeding die door zijn structuur goed toe te passen is in de land-, tuin- en akkerbouw. Het aandeel organische stof is gunstig ten opzichte van dierlijke mest. Landbouwcompost stimuleert het bodemleven, waardoor de structuur van de bodem verbetert en voedingsstoffen beter ter beschikking komen voor de plant.

Voordelen

  • Verbetert de structuur van de bodem
  • Verbetert de stabiliteit van de bodem
  • Vermindert verslemping
  • Vermindert stuifgevoeligheid
  • Levert veel voeding

Toepassingsgebieden

  • Landbouw
  • Akkerbouw
  • Tuinbouw
  • Groenteteelt

Klik hier voor onze dealers voor particulieren en hoveniersbedrijven.

Contactpersoon: