Kalkcompost

Gemiddelde samenstelling

Droge stof 65-75%
Organische stof 20-30%
Stikstof 4,0-5,0 kg/ton d.s.
Fosfaat 4,0-5,5 kg/ton d.s.
Kaliumoxide 3,0-4,0 kg/ton d.s.
Magnesiumoxide 1,0-1,5 kg/ton d.s.
pH 7,0-8,0
EC 0,5-1,5 mS/cm

Kalkcompost is een groencompost waaraan kalk is toegevoegd. Door ontwikkeling van dit product bespaart u één werkgang. Daarnaast is bekalken en werken aan bodemvruchtbaarheid eenvoudig geworden.

In de praktijk zien wij dat veel zandgronden te zuur zijn (een te lage pH) en regelmatig een onderhoudsbekalking nodig hebben. Vaak wordt deze bekalking vergeten of niet gedaan vanwege de kosten. Na de maïsoogst komen veel percelen leeg en is het ideale moment om kalkcompost uit te rijden. Aan de hand van uw grondmonster kunt u (of in overleg met ons) exact bepalen hoeveel neutraliserende eenheden op uw perceel gegeven dienen te worden.

Naast de kalkwerking levert deze compost natuurlijk ook hoofd- en sporenelementen, stabiele organische stof en voedsel voor het bodemleven. Door de 50% vrijstelling op fosfaat en 90% vrijstelling op stikstof past kalkcompost ideaal in uw bemestingsplan.

Voordelen

  • Besparing van extra werkgang en kosten
  • Ideaal voor uw bemestingsplan
  • Neutraliserende werking (pH)
  • Levert veel voeding

Toepassingsgebieden

  • Landbouw
  • Akkerbouw
  • Tuinbouw

Klik hier voor het productblad.

Klik hier voor onze dealers voor particulieren en hoveniersbedrijven.

Contactpersoon: