Biofiltermaterialen

 

Biofiltermateriaal (ook wel biofilter genoemd) is een verzamelnaam voor de producten die succesvol worden toegepast in installaties voor het zuiveren van lucht wanneer het gaat om 'geur'. Onze samenleving stelt hoge eisen aan de woon en leefomgeving. Dit geldt voor geuroverlast, luchtreiniging en andere belastende stoffen. Wij zijn producent van biofiltermateriaal voor biologische stankbestrijding in een welbepaalde mengverhouding, of in verschillende lagen. De te zuiveren lucht wordt door het biofiltermateriaal geleid, waar micro-organismen ongewenste luchtjes verwijderen. 

Bij de productie van biofiltermateriaal wordt gelet op een groot contactoppervlak bij een zo laag mogelijke luchtweerstand. Het biofiltermateriaal mag niet te fijn of niet te grof zijn, de lucht moet mooi gelijkmatig over de filter verdeeld worden. Wij leveren biofiltermateriaal van onder andere gereten wortelhout en boomschors. 

Maar ook mengsels of andere klantspecifieke biofiltermaterialen worden door ons 'op maat' gemaakt. De verschillende producten kunnen op zichzelf, maar ook in combinatie met elkaar worden ingezet, om zo het beste  op de specifieke situatie in te spelen. Doordat wij samenwerken met vaste partners, kunnen wij ook de gehele bio filterinstallatie voor u aanleggen. 

Voordelen

  • Hoge dichtheid
  • Goede watervasthoudende capaciteit
  • Groot oppervlak voor micro-organismen
  • Goed uitgebalanceerde toevoer van voedingsstoffen
  • Lage filterweerstand
  • Goede absorberende eigenschappen
  • Standtijd tot 5 jaar mogelijk 

Toepassingsgebieden

  • Biofilters