Biobrandstoffen

 


Biobrandstoffen worden gebruikt voor energieopwekking. Het is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Uiteraard zijn de biobrandstoffen vrij van verontreinigingen en in verschillende vormen en gradaties verkrijgbaar. Wij kunnen onder NTA-8080 leveren, hetgeen een duurzame oorsprong van het hout dat gebruikt wordt als biobrandstof garandeert. Geschikte stromen worden geselecteerd middels nauwkeurig gecontroleerde inzameling. 

Het snoeihout wordt gescheiden van de andere groene stromen en vrijgemaakt van verontreinigingen. Vervolgens kan het snoeihout worden gechipt of verkleind in de fractie naar wens van de klant zodat deze geschikt is als biobrandstof. In energetische toepassingen is afvalhout (A-en B-hout) vooral door verbranding in een biomassacentrale of voor stadsverwarming (of industriële) verwarmingstoepassingen met biomassa voor de opwekking van elektriciteit en warmte belangrijk. Ook wordt het als biobrandstof bijgemengd in valverbrandingsinstallaties, teneinde het verbrandingsproces zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.

Voordelen Biobrandstoffen

  • Milieuverantwoorde verwerkingsmethode
  • Continu leverbaar
  • Homogene kwaliteit
  • CO₂-neutraal geproduceerd
  • Levert een bijdrage aan CO₂-reductie

Toepassingsgebieden Biobrandstoffen

  • Elektriciteitscentrales
  • Bedrijfskachels
  • Houtkachels