AquaTec® Gietrand

GRATIS het digitale productblad met gemiddelde samenstelling ontvangen: 

De AquaTec® gietrand is een watergeefoplossing die bijdraagt aan een optimale watergift bij uw bomen. Zo kan door de vaste maatvoering nauwkeurig bepaald worden hoeveel water er toegediend wordt. 

Voordelen Grauwacke bomengranulaat

Ten opzichte van conventionele systemen zijn er diverse voordelen te benomen van de AquaTec® gietrand.

  • Eenvoudig te monsteren
  • Geeft een uniform beeld
  • Effectief en efficiënt door afgepaste watergift; minder uitval 
  • Reduceert de frequentie van water geven, water dringt direct door in de kluit
  • Levensduur minstens 10 jaar
  • Gericht water geven voorkomt afloop (dus verspilling) van water
  • Het water wordt zeer gedoseerd afgegeven aan de bodem waardoor minder water per watergeefbeurt nodig is
  • De capaciteit van de watergeefploeg wordt verhoogd, het is immers voldoende de gietrand te vullen. Men hoeft nite te wachten om het water gedoseerd toe te voegen
  • Beschermt de bodem tegen maaischade
  • Een eventuele mulch, compost of zandlaag wordt door de AquaTec® gieranden op zijn plaats gehouden 
  • Vloeibare- en vaste meststoffen kunnen direct binnen de AquaTec® gietrand worden toegediend

  Contactpersoon: