Organisatiestructuur

organigram

Den Ouden Groep is de moedermaatschappij waaronder diverse werkmaatschappijen hun diensten verlenen. 

De volgende onderliggende werkmaatschappijen van Den Ouden Groep B.V.:

Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.

Het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van werken op het gebied van grond-, weg- en waterbouw en cultuurtechniek. Het ontwerpen en uitvoeren van bodemsaneringen. Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van vloeistofdichte betonverhardingen. Het laten uitvoeren van milieukundige begeleiding.

Bodac B.V.

Het uitvoeren van historisch vooronderzoek, projectgebonden risicoanalyses en opsporen van conventionele explosieven. Het ondersteunen bij het ruimen/vernietigen van conventionele explosieven binnen territoriale grenzen. Het ruimen/vernietigen van conventionele explosieven buiten territoriale grenzen. Het opsporen van vliegtuigwrakken en ondersteunen bij de berging. Het uitvoeren van archeologische diensten.

UXO Control B.V.

UXO Control is dé specialist op het gebied van conventionele explosieven op (zee)wateren. De aanpak van UXO control is enigszins vergelijkbaar met die van Bodac (land). Zo bestaan de werkzaamheden onder andere uit: risicoanalyses, historisch vooronderzoek, opsporen en ruimen van conventionele eplosieven. 

Den Ouden Groenrecycling B.V.

Het innemen en verwerken van organische reststromen tot bodemverbeteraars, bodembedekkers en biobrandstoffen. 

Ferm O Feed B.V.

Het produceren en opslaan van organische mestkorrels. Het verhandelen en (laten) transporteren van organische mestproducten en additieven. 

Den Ouden Materieel B.V.

Het verwerven, beheren en verhuren van (werk-)materiaal, materieel en personeel voor de uitvoering van werkzaamheden van de concern gebonden werkmaatschappijen.

BraBoB B.V.

Elke ingreep in de bodem vraagt om professioneel management van grondstromen, waarbij logistiek en milieubewustzijn de hoofdpijlers zijn. Onze divisie BraBoB heeft alle expertise in huis met betrekking tot minerale grondstromen: van input, onderzoek tot en met output. BraBoB beheerst het.