Organisatiestructuur

organigram

Den Ouden Groep is de moedermaatschappij waaronder diverse werkmaatschappijen hun diensten verlenen. Iedere werkmaatschappij heeft haar eigen specialiteit:

Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.

De activiteiten bestaan uit het uitvoeren van infrastructurele werken in de grond-, weg- en waterbouw, civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden evenals (water-) bodemsanering en de aanleg van betonwegen.

Bodac B.V.

De activiteiten bestaan uit het opsporen en assisteren bij het ruimen van explosieven alsmede het bergen van vliegtuigwrakken uit WOII en het uitvoeren van bijbehorende bodemsaneringen.

Den Ouden Groenrecycling B.V.

De activiteiten bestaan uit het innemen, sorteren en bewerken van ruim 450.000 ton groene reststromen afkomstig uit openbaar groen tot bodemverbeteraars, bodembedekkers en biomassa.

Ferm O Feed B.V.

Een grote diversiteit aan vaste en vloeibare meststoffen wordt geproduceerd en gedistribueerd naar meer dan 65 landen wereldwijd.

Den Ouden Regionaal Overslagcentrum B.V.

In het BZOB terrein te Helmond worden vloeibare en vaste stromen opgeslagen. Voor vloeibare stromen is er een groot aantal silo’s en tanks variërend van 5.600 m³ tot 10.000 m³. De totale opslagcapaciteit voor vloeibare en vaste stoffen is circa 200.000 m³.

Den Ouden Materieel B.V.

Deze vennootschap is ondersteunend aan de bovenstaande bedrijven door het leveren van personeel en materieel.