MVO

Wij onderscheiden ons als MVO doordat wij sociaal begaan zijn met ons personeel, maar ook met de mensen in de omgeving. Onze werknemers zijn ons kapitaal en onze omgeving is ons bestaansrecht.
We werken aan een betere wereld, iedere dag opnieuw: 

  • Het verwerken van (organische) reststromen tot hoogwaardige producten zoals biobrandstoffen en bodemverbeteraars.
  • Het saneren van vervuilde land- en waterbodems.
  • Zuinig omgaan met energie en grondstoffen, jaarlijkse CO2 reductie van 2%.
  • Als er iemand (voor een langere tijd) in de Ziektewet terecht dreigt te komen, wordt er voor passend werk gezorgd.
  • Wij proberen altijd mensen te herplaatsen binnen het bedrijf wanneer iemand niet op de juiste plek zit.
  • CO2-bewust certificaat; wij dragen bij aan een duurzamere wereld doordat we zoveel mogelijk van onze CO2-uitstoot reduceren.
  • NTA 8080 certificaat; hiermee tonen we aan dat we op een duurzame manier biomassa produceren, verwerken, verhandelen en inzetten voor energieopwekking.
  • Alle elektriciteit die wij gebruiken is geproduceerd op basis van Nederlandse Biomassa. 
  • Verarming van de voedingsbodem tegengaan door levering van en advisering op het gebied van bodemverbeteraars en organische meststoffen.