MVO

Wij, van Den Ouden Groep onderscheiden ons als MVO doordat wij sociaal begaan zij met ons personeel, maar ook met de mensen in de omgeving. Onze werknemers zijn ons kapitaal en onze omgeving is ons bestaansrecht.

Wij onderscheiden ons ook, omdat wij het als normaal beschouwen om kringlopen te sluiten en vervuilde bodems te saneren. Het verwerken van (organische) reststromen tot hoogwaardige producten zoals: biobrandstoffen en bodemverbeteraars en het saneren van vervuilde land- en waterbodems is onze Core Business. Zo beschouwen wij het ook als normaal om zuinig om te gaan met energie en grondstoffen.

De kracht van ons familiebedrijf is dat continuïteit voor de snelle winst gesteld wordt. We bestaan al sinds 1948 en onze visie is een sterk servicegericht familiebedrijf overdragen aan de volgende generatie.


We werken aan een betere wereld, elke dag opnieuw
  • Het verwerken van (organische) reststromen tot hoogwaardige producten zoals biobrandstoffen en bodemverbeteraars.
  • Het saneren van vervuilde land- en waterbodems.
  • Zuinig omgaan met energie en grondstoffen, jaarlijkse CO2 reductie van 2%.
  • Als er iemand (voor een langere tijd) in de Ziektewet terecht dreigt te komen, wordt er voor passend werk gezorgd.
  • Wij proberen altijd mensen te herplaatsen binnen het bedrijf.
  • CO2 bewust certificaat; wij dragen bij aan een duurzamere wereld doordat we zoveel mogelijk van onze CO2 uitstoot reduceren.
  • NTA 8080 certificaat; hiermee tonen we aan dat we op een duurzame manier biomassa produceren, verwerken, verhandelen en inzetten voor energieopwekking.
  • Nieuwe werkgelegenheid met een positieve bijdrage aan de natuur.
  • Verarming van de voedingsbodem tegengaan door levering en advisering in bodemverbeteraars en organische meststoffen.