Keteninitiatieven

Onder 3.D.1 van het handboek CO2-prestatieladder wordt gesproken over deelname aan sector- of keteninitiatieven met betrekking tot het verminderen van CO2-uitstoot. DEN OUDEN Groep B.V. neemt deel aan verschillende initiatieven op dit gebied.

Bekijk hier het overzicht van de verschillende sector- en keteninitiatieven.