Certificaat

In augustus 2011 behaalde Den Ouden de CO2-Bewust certificaat – niveau 3. Het doel van dit certificaat, dat in december 2009 door ProRail in het leven is geroepen, is organisaties stimuleren om zo duurzaam mogelijk te produceren. Dit certificaat is van toepassing op de gehele Den Ouden Groep.

Bedrijven die klimaatbewust produceren worden beloond met een ‘gunningsvoordeel’. Hoe beter de CO2-prestatie van een bedrijf, hoe hoger het niveau op het certificaat. Er zijn in totaal vijf niveaus te behalen, waarbij 5 de hoogst haalbare trede is.

De niveau-3 certificering sluit naadloos aan op de duurzaamheidsdoelstellingen die Den Ouden wil realiseren. Wij investeren op vele manieren in een duurzame bedrijfsvoering die een positief effect heeft op onze maatschappij en het milieu. Bekijk het certificaat.