Carbon footprint

Op basis van de diverse soorten CO2-emissies is de totale CO2-emissie van Den Ouden Groep berekend. Deze carbon footprint geeft inzicht in de belasting voor het milieu en toont welke ecologische voetafdruk Den Ouden in 2012 heeft achtergelaten, afgezet tegen een nulmeting over het jaar 2010.