Beleidsverklaring

Het KAM-beleid van Den Ouden Groep wordt jaarlijks vanuit de managementreview vertaald in een taakstellende beleidsverklaring. In het verslag van de managementreview en het beleidsplan worden concrete verbeterdoelstellingen uitgewerkt op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (inclusief de energiebesparings- en C02-reductiedoelstellingen).