CO₂-prestatieladder

co2 prestatieladder
co2

Den Ouden Groep is gecertificeerd op Trede 5 van de CO2-prestatie-ladder. De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot gerekend vanaf het basisjaar 2015 met 10% wordt teruggebracht. Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management, maar zeer zeker ook van de medewerkers van Den Ouden Groep worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. 

Dit betekent ook dat wij dat niet alleen doen in onze bedrijfsvoering, maar ook in onze projecten. In ons beleid besteden we aandacht aan hoe we enerzijds duurzaam kunnen ontwikkelen (energie en materialen) en anderzijds kunnen reduceren (energie, CO2-uitstoot en afval).

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Den Ouden Groep B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.
Daarnaast is Den Ouden Groep in 2017 aangesloten bij De Nederlandse Klimaatcoalitie (Code of Conduct).

Den Ouden Groep B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder.

a- Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot
b- Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren
c- Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
d- Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 –reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Den Ouden Groep B.V. gezet. Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.

CO2 –footprint

1e halfjaar 2016 6.186,4 ton CO2
2e halfjaar 2016 5.902,3 ton CO2

Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2 –bewustcertificering. Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op de website is een link naar stichting SKAO vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.

Sector- en Keteninitiatieven
Energiemanagementprogramma
SKI Sectorbreed CO2 reductieprogramma
RS3 Rapportage Scope 3 inventarisatie 2017
KS3 Kwantificering Scope 3 emissies 2016
CP Voortgang_project 2016
Communicatieplan
CO2 –footprint 1e halfjaar 2016
CO2 –footprint 2e halfjaar 2016
Energiebeleid
Informatie over duurzaam aanbesteden
Nieuwsbrief CO2 –footprint december 2015
Nieuwsbrief CO2 –footprint april 2016
Nieuwsbrief CO2 –footprint juli 2016

Leaflet Helmonds Energie Convenant
Achtergronddocument -Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval​