Certificaten

Den Ouden streeft continu naar kwaliteit. De volgende certificaten waarborgen goed gestructureerde werkprocessen en kwalitatief hoogwaardige producten:
ISO 9001 | Kwaliteit iso kwaliteit
ISO 14001 | Milieu sgs logo
VCA* | Veiligheid vca certificaat
VCA** | Veiligheid sgs logo
Prestatieladder CO2-bewust certificaat - niveau 5 | CO2-bewust handelen co2 bewust logo
Bewuste Bouwers deelnamecertificaat bewuste bouwers certificaat den ouden groep
Prestatieladder Socialer Ondernemen - niveau 2 | Socialer ondernemen pso logo
BRL SIKB 4000 | Archeologie normec brl sikb 4000
BRL SIKB 7000 | Bodemsaneringen sikb 7000 logo
BRL SIKB 7700 | Aanleg van vloeistofdichte betonverhardingen sikb 7700 vloestofdichte betonverhardingen
BRL SIKB 9335-4 | Milieuhygiënisch keurmerk van samengestelde grondproducten logo bsb
BRL SIKB 9341 | Milieuhygiënisch keurmerk van bomengranulaat normec brl 9341
BRL SIKB 7500 - Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
BRL SIKB 9335-1 - Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
RAG-certificaat | Keurmerk voor bodemproducten in openbaar groen rag logo
RHP-certificaat | Keurmerk voor substraten en substraatgrondstoffen rhp logo
NTA 8080 | Den Ouden Groenrecycling BV heeft het ‘Better Biomass’-certificaat voor houtachtige reststromen en gras better biomass
Keurcompost-certificaat | Milieuzorg en Productkeur voor groencompost keurcompost logo
Vlaco keuringsattest - Locatie Brunssum keuringsattest vlaco
BVOR-certificaat ‘erkende verwerker invasieve exoten’ bvor logo
BVOR-certificaat ‘verwerking van ziek bomenhout’ bvor logo
Control Union Certifications; Certificatie Programma Input control union certified
WSCS-OCE | Opsporen Conventionele Explosieven wscs-oce logo
Erkend leerbedrijf beroepsonderwijs bouw & infra fundeon logo
Erkend opleidingsbedrijf in de groene sectoren logo aequor
Erkend bestratingsbedrijf erkend bestratingsbedrijf certificaat