Verbeter nu de bodemvruchtbaarheid met organische stof

compost

Het is momenteel volop voorjaar en dus is het weer tijd voor het aanbrengen van bodemverbeteraars en organische stof voor een hoge bodemvruchtbaarheid. 

<--break->Bodemverbeteraars brengen voedingsstoffen aan in de bodem, verbeteren de grondstructuur en zorgen voor een goede verhouding tussen water, lucht en de gronddelen. Bodemverbeteraars brengen alle voedingstoffen aan die een plant nodig heeft, klik hier (video).

Natuurcompost

Organische stof in de bodem brengen, dat is waar het om draait bij Natuurcompost. Natuurcompost is het stabiele, gehygiëniseerde en humusrijke eindproduct van compostering van organische reststromen. Met natuurcompost wordt de meeste kg effectieve organische stof aangebracht per kg fosfaat. Door de 50% bijtelling kan dit oplopen tot het viervoudige t.o.v. vaste stalmest.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.