Klimaat adaptieve boomgroeiplaatsen tijdens Vakbeurs Klimaat | 8 november

groen in handen

Geïnteresseerd in o.a. water- en klimaatbestendige boomgroeiplaatsen in de stad? Bezoek dan deze beurs!

Wilt u meer informatie over de verschillende boomgroeiplaatsen, daktuinsubstraten, bouwstoffen en/of bomenvoeding? Breng dan beslist een bezoekje aan stand 2.119 van Den Ouden Groep tijdens de Vakbeurs Klimaat op 8 november 2018 in de Expo Houten (voorheen 'water in de openbare ruimte' beurs). 

Waarom bezoeken?
In Expo Houten komen professionals bijeen om kennis en inspiratie te delen op het gebied van water- en klimaatbestendige stad. De gelijknamige vakbeurs biedt voor het vierde jaar op rij een platform voor geïnteresseerde professionals. 

De beurs is met name interessant voor mensen werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, onderzoek- en adviesbureaus en kennisinstituten.

De huidige klimaatverandering zorgt voor grotere hoeveelheden regenwater, maar ook voor droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. Openbare ruimte in steden zal dus klimaatbestendig moeten worden ingericht. 

Lezing
Op donderdag 8 november om 14.00 - 14.45 uur vindt er in de Iepenzaal een interessante lezing plaats over bodemvruchtbaarheid en boomgroeiplaatsen door Hans van der Staak (agronoom bij Den Ouden Groep).

Registreer hier voor gratis toegang tot de beurs.