Sanering voormalige schietbaan Sint-Pietersberg te Maastricht

Half oktober is Den Ouden Groep gestart met de sanering van een voormalige schietbaan op de Sint-Pietersberg in Maastricht.

Na diverse bodemonderzoeken, en de daaruit onaanvaardbare ecologische risico’s, dienen er saneringsmaatregelen getroffen te worden, zodat de huidige gebruiksfunctie van het terrein als natuur gehandhaafd kan blijven. Voor het saneren van de grond, zijn de bestaande bomen, en overige bosdelen verwijderd. Waar we tijdens het saneren vooral rekening mee houden, is het gangenstelsel van de mergelgrotten onder de saneringslocatie, enkele dassenburchten en de bereikbaarheid van de locatie.

Schietbaan​
Tussen 1924 en 1935 is hier door de ENCI (ofwel Eerste Nederlandse Cement Industrie) het sportcomplex 'Sint Pieter' aangelegd, inclusief de schietbaan. In 1948 huurt Defensie de schietbaan, waarna ENCI het terrein in 1970 verkoopt aan de provincie Limburg, en het in 1973 wordt aangewezen als Beschermd Natuurmonument. Uiteindelijk is het terrein vanaf 1995 afgesloten en vonden er geen activiteiten meer plaats. De Sint Pietersberg is nu een natuurgebied.

Een uitdagend project in een prachtige omgeving!