Taxusinzameling 2017 levert 2.200 chemotherapieën op

Stichting Taxus Taxi heeft in samenwerking met Den Ouden Groep ca. 278.500 kilo hoogwaardig Taxussnoeisel ingezameld voor de productie van 2.200 chemotherapieën.<--break-><--break->

Van juni tot en met augustus 2017 is de stichting actief geweest met de inzameling van taxus knipsels voor de belangrijke stof Taxol. Deze stof wordt gebruikt in chemotherapieën. De koude nachten in april en mei deden de taxusgroei geen goed. Dit was bij iedereen duidelijk merkbaar. Op sommige plaatsen heeft de stichting tot wel 50% minder taxussnoeisel opgehaald. Helaas zijn de weersomstandigheden niet te beïnvloeden. Toch is de stichting zeer trots op het behaalde resultaat.

Stichting Taxus Taxi werkt continu aan nieuwe verbeteringen en kwaliteitsvoorwaarden. Zo is er dit jaar een nieuwe website gelanceerd waarbij het nog gemakkelijker werd om een afspraak online aan te melden. De telefonische wachttijd werd hierdoor ingekort en er was de mogelijkheid om 24 uur per dag een afspraak te maken. Tevens werd er dit jaar hard gewerkt om het taxussnoeisel zo schoon mogelijk aan te leveren bij de drogerij. Elke taxusdonateur werd verzocht het snoeisel schoon en zonder broei aan te leveren. Werner Toonen (directeur van de stichting) geeft aan dat het overduidelijk was dat de taxusdonateurs hun uiterste best hebben gedaan de kwaliteitsvoorwaarden na te streven. Het draagvlak voor de taxusinzameling wordt steeds groter en Werner Toonen zegt de taxusinzameling met een voldaan gevoel af te kunnen sluiten.  

In 2018 start de Taxus Taxi Actie weer opnieuw. Voor nu willen Stichting Taxus Taxi en samenwerkingspartner Den Ouden Groep iedereen danken voor hun inzet in de Strijd tegen kanker!