Nieuw product: Teelaarde H2O

Wij hebben een nieuwe waterbufferende bodemverbeteraar 'Teelaarde H2O' aan ons productassortiment toegevoegd.

Teelaarde H2O heeft een groot waterbufferend vermogen, om wateroverlast in een stedelijke omgeving en de openbare ruimte te reduceren. Vanwege klimatologische veranderingen is het van belang dat plantsoenen en parken in het stedelijk gebied een betere functionaliteit krijgen om meer water op te kunnen vangen en overstroming te voorkomen. 

Klik hier voor meer informatie over het product.