Hoe gaan we om met de Corona-problematiek?

hoe gaan we om met het coronavirus

Premier Rutte verscheen 16 maart j.l. met een duidelijke boodschap in zijn toespraak: “De Coronaproblematiek zal nog maanden aanhouden.”

Binnen Den Ouden Groep zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent het virus. We volgen de strikte richtlijnen op die de Rijksoverheid heeft aangekondigd. Uiteraard zorgen we ervoor dat onze klanten en partners kunnen blijven vertrouwen op onze dienstverlening. Tot en met 6 april hanteren we hiervoor de volgende maatregelen:

  • Het overleg met directie, teamleiders en andere werknemers vindt meerdere keren per week plaats. Zo is het binnen de organisatie altijd bekend hoe we met escalaties omgaan.
  • Klant- en partnerafspraken vinden zoveel mogelijk op afstand plaats, via telefoon of andere digitale middelen.
  • We hebben een speciaal crisisteam opgericht waarbij elk personeelslid zijn of haar vragen kan stellen over het Coronavirus.

Tot slot wensen wij iedereen veel sterkte toe in deze spannende, onzekere tijd.