Herwinbare grondstoffen voor substraten

herwinbare grondstoffen voor substraten
alternatieven veen in potgrond
vervangers van veen in potgrond compost rhp

Een hoofdbestanddeel van potgrond is veen. Veen is altijd een belangrijke grondstof geweest en dat zal voorlopig ook nog blijven, gezien de toenemende vraag naar substraat(teelt). Op het eerste oog klinkt deze toenemende vraag positief, maar er zijn ook een aantal zaken waar op gelet moet worden bij het gebruik van veen.

Ten eerste komt er veel CO2 vrij bij het afgraven van veen. Deze CO2 is eeuwenlang vastgelegd in het veen. Wanneer deze in één keer explosief vrij komt, draagt dat bij aan het versterkte broeikaseffect. Ten tweede kan afgraving van veengebieden het ecosysteem verstoren. Veel bijzondere planten en dieren kunnen hierdoor verloren gaan. Ten derde heeft het geen natuurlijke voedingsstoffen, die moeten dus altijd kunstmatig toegevoegd worden. Denk hierbij aan kunstmest. De potgrondsector maakt zich al jaren sterk voor het duurzaam beheer van deze veenvelden. Zo wordt de grondwaterstand nauwkeurig verhoogd, zodat de ‘oersituatie’ zich weer kan herstellen. Op die manier ontstaat er in de toekomst opnieuw veengrond en komen er steeds nieuwe natuurgebieden bij.

Tegelijkertijd wordt er veel onderzoek gedaan naar het gebruik van alternatieven. Bij Den Ouden spelen we hier op in op door verschillende herwinbare substraatgrondstoffen te produceren, elk met hun eigen kenmerken en voordelen. Onze RHP-gecertificeerde Groen- en Natuurcompost wordt geproduceerd uit groene reststromen (zoals snoeihout) en wordt al jaren gebruikt in professionele substraten. Deze toepassing draagt het onder andere bij aan een actiever bodemleven en een betere plantweerbaarheid. Daarnaast is het vrij van onkruidzaden/ziekteverwekkers en wordt het gehele productieproces gecontroleerd door onafhankelijke partijen.

Een nieuwe activiteit binnen Den Ouden is de productie van Hortifibre®. Deze vezel wordt vervaardigd uit schone, PEFC-gecertificeerde naaldhoutchips, een reststroom van zagerijen. Het vermindert de noodzaak om veen en turf te gebruiken en zorgt voor een goede wortelontwikkeling, stabiliteit in opslag en substraat, laag inmengverlies, zeer lage N-fixatie en hoge vochtbuffer.

Tot slot leveren we RHP-gecertificeerde boomschorsen, onder andere als substraatgrondstof. Ook deze schorsen komen vrij bij de productie van planken etc. in zagerijen en zijn in verschillende fracties leverbaar voor verschillende toepassingen.

Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan een duurzamere teelt.

Meer weten of een offerte aanvragen? Dat kan hier